Paspoort

 1. Laatst bijgewerkt op

Aanvraag voor een gewoon paspoort


Enkel landgenoten die officieel ingeschreven zijn bij één van onze consulaire posten (Beijing, Shanghai of Guangzhou) kunnen een aanvraag indienen voor een gewoon (biometrisch) paspoort. Landgenoten die ingeschreven zijn bij een andere consulaire post in het buitenland hebben ook de mogelijkheid om een nieuw gewoon paspoort aan te vragen, maar hun aanvraag moet goedgekeurd worden door de consulaire post waar zij ingeschreven zijn. Belgen die nergens ingeschreven zijn of die ingeschreven zijn in een gemeente in België kunnen geen gewoon paspoort aanvragen bij een consulaire post in het buitenland. Zij kunnen enkel een tijdelijk paspoort aanvragen, zoals bij verlies of diefstal van uw paspoort.

Het gewone paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen. In principe duurt het ongeveer 6 weken voor het paspoort toekomt op de Ambassade. Gelieve hier rekening mee te houden in uw planning.

De aanvraag voor een nieuw paspoort kan ingediend worden tijdens de kantooruren. Opgelet: in Beijing en Guangzhou kan dit enkel op afspraak. In Shanghai is een afspraak niet vereist. Vanaf de leeftijd van 6 jaar is persoonlijke verschijning verplicht om een paspoort aan te vragen.

Sinds 7 februari 2022 is het model van het Belgische paspoort gewijzigd. U kan er hier meer informatie over vinden.  

Volgende zaken zijn vereist om een nieuw paspoort aan te vragen: 

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie hieronder);
  • Voor minderjarigen moet het formulier door beide ouders ondertekend worden.
 • een recente pasfoto;
 • de betaling van de kosten voor het paspoort
 • een bewijs van adreswijziging, als dat van toepassing is;
 • het huidige paspoort, wat geannuleerd zal worden op het moment van afgifte van het nieuwe paspoort.

Gelieve er rekening mee te houden dat in geval van twijfel over uw identiteit of nationaliteit, bijkomende documenten gevraagd kunnen worden en dat uw aanvraag mogelijk vertraging kan oplopen als gevolg.
 


Verlies of diefstal van paspoort


Diefstal

 1. Meld het verlies bij het dichtstbijzijnde politiestation (“gong’an paichusuo” 公安派出所). De autoriteiten zullen een politierapport opmaken (“shou an  huizhi” 受案回执)  waarvan u een kopij vraagt.
 2. Tijdens de normale kantooruren neemt u vervolgens contact op met uw dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat-generaal om om een nieuw paspoort aan te vragen of, als u niet ingeschreven bent op post, een voorlopig paspoort aan te vragen met een maximumgeldigheid van 1 jaar voor uw terugreis. U toont bij uw aanvraag ook het politierapport van diefstal.
   

Verlies


Tijdens de normale kantooruren neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Consulaat-Generaal om een nieuw paspoort of, als u niet ingeschreven bent op post, een voorlopig paspoort aan te vragen met een maximumgeldigheid van 1 jaar voor uw terugreis. Hiervoor vult u het formulier van verlies in en bezorgt dit in persoon of per mail aan het Consulaat-Generaal.

Let op! Voor verlies hoeft u geen attest van de politie voor te leggen om een voorlopig paspoort of nieuw biometrisch paspoort aan te vragen. Dit kan hoogstwaarschijnlijk wel nodig zijn voor de Chinese autoriteiten om uw visum te vernieuwen of een nieuw exit-permit aan te vragen. Het Consulaat-Generaal raadt dan ook aan dat u uw verlies meldt bij de lokale politie en vraagt om een attest van verlies op te maken (Confirmation of loss report“huzhao baoshi zhengming” 护照报失证明).
 

Aanvraagprocedure voorlopig paspoort


U kunt het voorlopig paspoort in principe tijdens de werkdagen onmiddellijk bekomen indien u de volgende documenten meebrengt en op voorwaarde dat er geen twijfel bestaat over uw identiteit en nationaliteit:

 • een bewijs van identiteit, zoals een identiteitskaart, rijbewijs, of kopie van uw paspoort, én een kopie;
 • twee recente paspoortfoto’s, meer bepaald 45x35 mm met witte achtergrond;
 • een degelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • het attest van verlies van het paspoort of politierapport van diefstal én een kopie;
 • de betaling voor het paspoort.

Belgen die officieel zijn ingeschreven bij de beroepspost, kunnen een nieuw biometrisch paspoort aanvragen.


BELANGRIJK! Vooraleer u met het nieuwe (voorlopig) paspoort China kunt verlaten, dient u een nieuw exit visum te bekomen. Zodra u uw nieuw (voorlopig) paspoort hebt, dient u zich dus naar het Exit and Entry Administration departement van het lokale Public Security Bureau (PBS) te begeven (zie hieronder).

Hou er rekening mee dat de afgifte van een dergelijk exit visum tot wel 20 dagen in beslag kan nemen en dat u hiervoor extra pasfoto’s nodig heeft. De Ambassade/Consulaat-Generaal is niet bevoegd om in deze standaardprocedure tussen te komen. Het is dus mogelijk dat u hierdoor uw terugvlucht dient uit te stellen.