Inschrijving en registratie

 1. Last updated on

Als u van plan bent voor een langere periode in China of Mongolië te blijven, is het raadzaam zich in te schrijven bij de Ambassade of het Consulaat-Generaal. Zodoende zal u opgenomen worden in de consulaire bevolkingsregisters en kan u beroep doen op de consulaire diensten van de Ambassade of het Consulaat-Generaal. Gelieve volgende documenten over te maken (via mail, post of persoonlijk/derden) voor een geldige inschrijving:

 1. Aanvraagformulier tot inschrijving degelijk ingevuld en ondertekend.
  • Opgelet: voor minderjarigen is er een apart formulier.
 2. Kopie Belgische identiteitskaart
 3. Kopie Belgisch paspoort en geldig visum voor China of Mongolië
 4. Bewijs van registratie bij een lokaal Chinees politiebureau of bij de lokale Mongoolse autoriteiten
 5. Bewijs van afschrijving naar het buitenland (model 8), verkregen bij uw vorig gemeentehuis, indien in uw bezit.
 6. Formulier voor inschrijving als kiezer voor de federale wetgevende kamer en eventueel het volmachtformulier.

Indien u nog niet bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters in België, kunt u deze brief (hieronder) via mail, post of persoonlijk overmaken aan uw gemeente met het verzoek zich te laten schrappen uit hun bevolkingsregisters.

Belgen die elders ingeschreven zijn (in België of in een andere post in het buitenland) en zich op korte termijn niet officieel laten inschrijven bij de Ambassade/Consulaat-Generaal worden eveneens verzocht documenten 2, 3, 4 voor te leggen samen met een degelijk ingevulde en ondertekende inlichtingenfiche. Zij zullen geregistreerd worden als 'niet-ingeschrevenen' en kunnen geen beroep doen op de consulaire diensten. Bepaalde certificaten kunnen immers enkel afgegeven worden aan Belgen die ingeschreven zijn bij de Ambassade of het Consulaat-generaal in Guangzhou of Shanghai. 'Niet-ingeschreven' zullen wel per mail of telefoon op de hoogte gebracht worden van belangrijke informatie.
 

e-Consul

Sinds 25/11/2020 is het mogelijk om online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via het e-Consulplatform

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.