Ambassade en Consulaten van België in China
Home Nieuws Internationale Dag van het Kind: kinderen nemen de ambassade over

Internationale Dag van het Kind: kinderen nemen de ambassade over

Datum: 
22 november 2021

 

 
Op 20 november vierden wij de Internationale Dag van het Kind om de internationale solidariteit te versterken, de kinderen te sensibiliseren over hun rechten en de wereld bewust te maken van de noodzaak om het welzijn van alle kinderen te verbeteren. In 1989 heeft de internationale gemeenschap zich historisch ingezet voor alle kinderen door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind goed te keuren, het eerste internationale instrument waarin uitdrukkelijk wordt erkend dat kinderen moeten worden beschermd als houders van aangeboren rechten. Dit verdrag is het meest geratificeerde verdrag ooit. Meer dan 30 jaar later zijn er weliswaar vorderingen gemaakt, maar nog steeds lijden te veel kinderen onder geweld, dwangarbeid, armoede, gebrek aan toegang tot onderwijs... of andere oorzaken, die op dit moment door de COVID-19-pandemie nog worden verergerd.

De rechten van het kind zijn een van de vijf prioriteiten van het Belgische mensenrechtenbeleid, zowel op nationaal als op internationaal vlak. België is bereid met alle landen, waaronder China, samen te werken om de rechten van alle kinderen, waar ze ook leven, actief te beschermen en te bevorderen.

België heeft bovendien het werk van UNICEF, het VN-agentschap voor de bescherming van het kind, dat dit jaar zijn 75e verjaardag viert, altijd gesteund. In samenwerking met onze collega's van het UNICEF-bureau in Beijing namen verschillende kinderen onze ambassade over om met ambassadeur Jan Hoogmartens en enkele van onze diplomaten te praten over het belang van diplomatie en de rol van UNICEF bij de bevordering en bescherming van hun rechten.