Ambassade en Consulaten van België in China
Home Nieuws Info Coronavirus

Info Coronavirus

Datum: 
04 februari 2020

Laatste bijwerking: 17/04/2020

Hoe kan men zich informeren over coronavirus COVID-19?

België volgt de Coronavirus 2019-nCoV-crisis op de voet en analyseert voortdurend de situatie om indien nodig het reisadvies aan te passen. We raden u aan om het regelmatig te raadplegen voor advies over meerdere onderwerpen: laatste update volgens het nieuws, algemene veiligheid, transport, klimaat en rampen, gezondheid en hygiëne, lokale wetgeving, praktische informatie.

U kunt ook betrouwbare informatie vinden op de SPF Volksgezondheid website gewijd aan Coronavirus 2019-nCoV: www.info-coronavirus.be/nl

Officiële Chinese berichtgeving over de situatie in China kan u vinden op de website van de National Health Commission: http://en.nhc.gov.cn/ 

Verder, blijven de hygiëne- en gezondheidsinstructies van de Chinese autoriteiten van toepassing :

  • Een strikte toepassing van hygiënemaatregelen, zoals een goede handhygiëne.
  • Bij ziektesymptomen (koorts, moeilijke ademhaling) wordt aangeraden zo snel mogelijk een arts te raadplegen. 
  • Het dragen van een mondmasker is in de meeste gevallen verplicht in het openbaar (type N95 of chirurgisch masker).
  • Vermijd contact met zieken.
  • Ventileer uw woning op regelmatige tijdstippen.
  • Vermijd dierenmarkten, levende en dode dieren, het eten van rauw vlees

Hoe zit het met quarantiainemaatregelen binnen China?

Sinds 28 maart heeft China voor onbepaalde tijd zijn buitengrenzen gesloten voor alle buitenlanders (ook houders van geldige visa en verblijfsvergunningen). Ook op binnenlands verkeer zijn heel wat beperkingen. De voornaamste maatregel is dat bepaalde steden of gebieden een quarantaine van minstens 14 dagen opleggen aan binnenkomende bezoekers. Meer informatie hierover vindt u in het reisadvies. Een overzicht van de plaatselijke maatregelen kan u raadplegen op deze website: https://www.europeanchamber.com.cn/en/national-news/3188 (dit is een externe link, er worden geen garanties gegeven over de juistheid van deze informatie)

Wat te doen bij annulering van uw vlucht naar België?

Het internationale vliegverkeer is zwaar verstoord ten gevolg van de coronacrisis. Verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegen echter nog steeds vanuit verschillende steden in China naar verschillende steden in Europa. In het geval dat uw vlucht naar België is geannuleerd, dient u zelf op eigen initiatief een alternatief te zoeken. 

Wat te doen als de geldigheidsduur van uw Chinese visum dreigt te vervallen?

Als u door de huidige omstandigheden de geldigheid van uw Chinese visum niet kunt respecteren, moet u naar het dichtstbijzijnde Public Security Bureau - Exit & Entry Administration gaan om de nodige stappen te ondernemen om uw visum te verlengen. U vindt de lijst met de voornaamste adressen van de lokale PSB op de website van onze posten in China

Welke consulaire bijstand kan de Ambassade van België in Beijing / het Consulaat-generaal van België in Shanghai / het Consulaat-generaal van België in Guangzhou aanbieden?

U vindt een beschrijving van consulaire diensten die in het buitenland aan Belgen worden aangeboden op het volgende adres: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland

Om de consulaire bijstand zo optimaal mogelijk te organiseren, wordt elke Belgische burger die tijdelijk naar China reist aangemoedigd om zich te registreren op Travellers Online, de consulaire tool van de FOD Buitenlandse Zaken voor reizigers via de website www.travellersonline.diplomatie.be. Aarzel niet om uw landgenoten die mogelijk in China zijn op de hoogte te stellen van het bestaan van deze tool.

Verder worden de Belgen die permanent in China verblijven uitgenodigd om zich in te schrijven in de consulaire registers van de Belgische ambassade in Beijing / Consulaat-Generaal in Shanghai / Consulaat-Generaal in Guangzhou. Ter herinnering: registratie voor permanente bewoners is een verplichting als zij administratieve bijstand wensen te ontvangen (afgifte van paspoorten, vernieuwing van identiteitskaart, enz.).

Wie te contacteren?

Bij een medisch noodgeval, bel een ambulance op door 120 te bellen

Voor vragen met betrekking tot het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China twee telefoonnummers opgezet die 24u op 24u functioneren: +86 6596 6999 en +86 6596 4516

Evenals twee specifieke nummers voor de provincie Hubei: +86 027 871 22 56 et +86 027 878 11 73

In geval van een consulaire vraag kunt u ons contacteren op de volgende adressen:

Voor vragen met betrekking tot Belgische visa kunt u ons contacteren op de volgende adressen:

Bij een noodgeval (overlijden, arrestatie, diefstal van documenten, ongevallen, enz.) buiten openingstijden, kunt u contact opnemen met de wachttelefoons (24 uur per dag, 7 dagen per week) op de volgende nummers. Ter herinnering, de wachtdienst behandelt geen administratieve vragen en reageert niet op verzoeken om niet-dringende consulaire informatie (visum, paspoortvernieuwing, enz.).:

  • Ambassade van België in Beijing :  +86 138 1004 9154
  • Consulaat-generaal van België in Shanghai : +86 139 0165 6117
  • Consulaat-generaal van België in Guangzhou : +86 139 2510 1834

Voor de meest recente informatie van de lokale overheden over de omstandigheden ter plaatse kan u de nummers die hieronder staan opbellen.