Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

Voor algemene informatie aangaande visums voor België verwijzen we u graag door naar de website van onze outsourcing partners (Visa Application Centre) VFS.

Indien u reeds een visum heeft aangevraagd bij het Visa Application Centre kunt u de status van uw aanvraag op elk moment raadplegen met de Visa Application Tracker Service op de website van VFS.

COVID-19 : EU buitengrenzen sluiting en impact op visa

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis en op voorstel van de Europese Commissie, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten besloten om de Schengenbuitengrenzen tijdelijk te sluiten door een reisbeperking voor niet-essentiële reizen vanuit derde landen naar het EU gebied in te voeren. De tijdelijke reisbeperking zal gedurende 30 dagen van toepassing zijn. Een mogelijke verlenging van deze periode zal beoordeeld worden in het licht van verdere ontwikkelingen. Gelieve laatste evolutie te volgen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Daardoor zullen de Ambassade van België in Beijing/Consulaat-generaal of België in Shanghai/Consulaat-generaal of Belgie in Guangzhou geen  visumaanvragen aanvaarden en geen visa meer afleveren. De beperkte uitzonderingen zijn hieronder vermeld:

De tijdelijke reisbeperking is van toepassing op alle niet-essentiële reizen van derde landen naar het EU+-gebied. Wil een dergelijke tijdelijke reisbeperking de verspreiding van het virus daadwerkelijk terugdringen, dan dient er alleen voor reizen voor essentiële doeleinden een uitzondering te worden gemaakt[1].

De onderdanen van alle EU-lidstaten en geassocieerde Schengenlanden worden van de tijdelijke reisbeperking vrijgesteld[2], ongeacht het feit of ze al dan niet naar huis terugkeren. Deze vrijstelling geldt voor:

 • alle burgers van de EU[3] en van de geassocieerde Schengenlanden, en hun familieleden;
 • onderdanen van derde landen die langdurig ingezetenen zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen[4] en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van lange duur beschikken.

Het beperking geldt evenmin voor andere reizigers met een essentiële functie of behoefte:

 • gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg,
 • grensarbeiders,
 • vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig,
 • diplomaten, personeel van internationale organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners bij de uitoefening van hun functie;
 • passagiers op doorreis[5];
 • passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire reden reizen.
 • Personen die toestemming hebben om het EU+-gebied binnen te komen, zullen onderworpen worden aan gecoördineerde en verscherpte gezondheidscontroles[6].
 • Studenten uit derde landen die voor studies naar België reizen;
 • hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen indien hun indienstneming vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is en het werk niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd.

[1]      De speciale doorreisregeling voor Kaliningrad dient van toepassing te blijven, maar de treinen waarvoor deze regeling geldt, mogen niet stoppen op het grondgebied van Schengen.

[2]      IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

[3]      Onderdanen van het VK dienen tot eind 2020 op dezelfde manier te worden behandeld als EU-burgers.

[4]      Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB L 16 van 23.1.2004, blz. 44).

[5]      Met inbegrip van personen die zijn gerepatrieerd door middel van consulaire bijstand.

[6]      Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, 16.3.2020, C(2020) 1753 final.

 

COVID-19 – Geldigheid van een reeds afgeleverd visum

Boodschap

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis en de reisbeperkingen die wereldwijd worden opgelegd is het mogelijk dat u uw visum dat werd afgeleverd niet kan of wil gebruiken in de periode van de geldigheid. De Visumcode voorziet geen mogelijkheid om een reeds afgeleverd visum te wijzigen in deze omstandigheden. Vragen betreffende een “aanpassing” van een visum zullen uitzonderlijk op een vereenvoudigde wijze behandeld worden als een nieuwe visumaanvraag eens het weer mogelijk is om te reizen.

Toepassingsgebied

Personen die een geldig visum hebben dat vervalt voor 30 juni 2020 en die kunnen aantonen dat hun voorziene reis werd uitgesteld, d.w.z. bevestigde omboeking van een voorziene reis, een bevestiging van uitstel van een vergadering of conferentie (publiek of privé), met een nieuwe vertrekdatum in de periode van 15 maart tot 30 september 2020, en waarbij de geldigheid van het reeds afgeleverde visum de volledige duur van deze reis niet meer zal dekken.

Voorwaarden

De voorwaarden om onder deze omstandigheden een nieuwe visumaanvraag in te dienen zijn de volgende:

 • Indiening van een nieuw visumaanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend, met vermelding van de nieuwe (uitgestelde) geplande reisdata,
 • 1 foto,
 • Het reisdocument (paspoort) met het reeds afgeleverde visum,
 • Het bewijs van de nieuwe uitgestelde reisplannen, het bewijs van de uigestelde meeting, conferentie, evenement, zoals eerder voorzien was,
 • De reisverzekering die de nieuwe reisperiode dekt.

 

Welke type visum (kort verblijf, lang verblijf)?

Een visum kort verblijf (visa type C) laat u toe op het Schengenterritorium te verblijven voor een periode niet langer dan 3 maanden op een totale periode van 6 maanden, van start gaande vanaf uw eerste aankomst.

Een visum lang verblijf (visa type D) laat u toe in België te verblijven voor een periode langer dan 90 dagen (studenten, onderzoekers, familiehereniging,…).

 

Nieuwe procedure enkelvoudige vergunning (werk en verblijf) treedt in werking op 1 januari 2019

Vereenvoudiging van de procedure voor onderdanen van derde landen die toestemming vragen om in België te verblijven en te werken (gecombineerde vergunning):

Vanaf 03/01/2019 zullen onderdanen van derde landen die meer dan 90 dagen in België willen werken, via hun werkgever bij het bevoegde Gewest een aanvraag indienen voor een werkvergunning en een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Het bewijs van betaling van de administratieve kosten moet worden ingediend. (De ambassade / het consulaat van België heeft geen rol in dit proces).

Als de werkvergunning en de verblijfsvergunning respectievelijk worden verleend door de regio en de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt de onderdaan van een derde land een enkel document waarin staat dat hij/zij gemachtigd is om langer dan 90 dagen in België te blijven om te werken.

De procedure "enkelvoudige aanvraag/enkelvoudige vergunning" is niet van toepassing op:

 • onderdanen van derde landen die naar België reizen om minder dan 90 dagen te werken;
 • onderdanen van derde landen die naar België gaan voor andere doeleinden dan werk;
 • au pairs;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart);
 • werknemers die onderworpen zijn aan een overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66 / EU van 15/05/2014);
 • stagiairs voor het Vlaamse Gewest.

De visumaanvraag wordt alleen ingediend aan het einde van het proces, wanneer de gecombineerde vergunning is verleend. De aanvrager moet een visumaanvraag type D indienen met zijn/haar paspoort en de gecombineerde vergunning en de visumleges betalen in het VFS-centrum waar vingerafdrukken worden verzameld.

Details over de in te dienen documenten: klik hier.

Ga voor meer informatie over de gecombineerde vergunning naar de volgende website: www.dofi.fgov.be

Implementatie van biometrische visa vanaf 12 oktober 2015

Vanaf 12 oktober 2015 moeten alle aanvragers van een Schengen-visum zich persoonlijk aanbieden om hun biometrische gegevens te laten registreren.

Visumaanvragen zullen veel sneller verwerkt worden door het gebruik van biometrische kenmerken (vingerafdrukken en een digitale foto). Daardoor kunnen visumhouders sneller worden geïdentificeerd en kan identiteitsdiefstal worden bestreden.

De procedure voor het afnemen van vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. De aanvrager hoeft slechts zijn of haar vingers op een digitale vingerscanner te plaatsen. Wanneer binnen vijf jaar een nieuw visum wordt aangevraagd, zijn nieuwe vingerafdrukken niet nodig: deze worden overgenomen van de eerdere aanvraag die in het Visa Information System (VIS) is opgenomen. Na vijf jaar worden de vingerafdrukken uit het systeem verwijderd.

Als een visumhouder aan de buitengrens komt, controleren de grenswachten van de Schengenstaten door middel van het VIS zijn of haar identiteit en de echtheid van het visum. Dit helpt visumfraude te voorkomen doordat snel, veilig en betrouwbaar biometrische controles kunnen plaatsvinden. Bonafide aanvragers, de overgrote meerderheid van de reizigers, kunnen de procedure daardoor sneller doorlopen.

Voor meer informatie over Schengenvisumaanvragen in China, zie http://www.vfsglobal.cn/Belgium/China/. Voor meer informatie over het VIS, klik hier.

 

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

Het aanvraagformulier voor een visum voor België dient online ingevuld te worden. Klik hier voor het  formulier (u moet zich eerst online registreren), of ga via de website van onze outsourcing partner VFS

Gelieve de website van  VFS te consulteren om een lijst van noodzakelijke documenten te vinden, afhankelijk van het doel van uw reis naar België. 

Voor zakenreizen/conferenties/beurzen wordt sinds10 augustus 2011 een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in China resideren. Ze is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Gelieve de website van VFS te consulteren om een overzichtelijke lijst hiervan te vinden.

 

 

 

Waar uw aanvraag in te dienen?

Als u in China verblijft

De visumaanvragen moeten ingediend worden bij één van onze Visa Application Centers (VAC) die worden uitgebaat door onze outsourcing partner VFS.

Wij hebben op dit moment 15 Visa Application Centers (VAC) in China:

1. Shanghai
3/F, Guangdong Development Bank Tower, 555 Xujiahui Road 
Huangpu District 
200023 Shanghai 
Application Submission: Monday - Friday: 08:00 hrs - 14:00 hrs 

2. Guangzhou
Room 388, 3F, Chengjian Mansion, 189 Tiyu Rd (West) 
Tianhe District 
Guangzhou 510620  
Application Submission: Monday - Friday: 08.00 hrs - 14.00 hrs 

3. Beijing
Room 50128, 1/F, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Hutong, Chaoyangmennei Street
Dongcheng District
Beijing, 100027
Application Submission: Monday - Friday: 08.00 hrs - 15.00 hrs 

4. Xi'an
Floor 3, Tongjian Pavilion, no.4, consulate district, Xi 'an Chanba Avenue, Chanba ecological district, 
Xi'an City
Shanxi Province, 710000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

5. Chongqing
33-F, 33rd Floor
HNA-Poly International Centre
235 Minsheng Road
Yuzhong District
Chongqing City, 400000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

6. Hangzhou
Room 702, Building A
Huarun Plaza
No. 1366 Qianjiang Road
JiangGan District
Hangzhou City
Jiangsu Province, 310000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

7. Shenyang
No.3, Floor 4, Building A
Shenyang Fortune Plaza
No.61, Beizhan Road
Shenhe District
Shenyang City
Liaoning Province, 110000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

8. Wuhan
Room 1707-1710, Builiding C of Hanjie International Headquarters
No. 171 of Zhongbei Road
Wuchang District
Wuhan City
Hubei Province, 430000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

9. Changsha
No.5-6 Conference Room, 2/F
White Swan Hotel
No.258, Xiangfu Zhong Road
Tianxin District
Changsha City
Hunan Province, 410000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

10. Chengdu
Unit 15-18, Building 11
4th Section, South Renmin Road
Wuhou District
Chengdu City
Sichuan Province, 610000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

11. Shenzhen
Room 17F-08/09
West Zone, North Gate, GCIG Building
Fuhua 1 Road
Futian District
Shenzhen City
Guangdong Province, 518000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

12. Jinan
5th Floor, CITIC Plaza
No. 150 Luoyuan Avenue
Lixia District
Jinan City
Shangdong Province, 250000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

13. Nanjing
5th Floor
Xindi Center
No.188 Lushan Road
Jianye District
Nanjing City
Jiangsu Province, 210000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

14. Fuzhou
Floor 15
Fushengcaifu Centre
No.60 Gutianzhi Road
Gulou District
Fuzhou City
Fujian Province, 350000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

15. Kunming
1502A, Building 5
Xindulongcheng
No. 1079 Beijing Road
Kunming City
Yunnan Province, 650000
Application Submission: Monday - Friday : 08:00 hrs – 15:00 hrs

Uw visumaanvraag moet ingediend worden bij het competente VAC op basis van:

 • Het adres ingeschreven in uw “hukou”

Of

 • Uw residentieadres (op basis van een bewijs, een tijdelijke verblijfskaart,…)

NB Houders van een officieel paspoort (dienstpaspoort, diplomatiek of “public affairs”) kunnen hun visumaanvraag direct op de competente Visasectie van de Ambassade of een van de Consulaten-Generaal indienen.

Ambassade in Beijing 
3, San Li Tun Dongsan Jie
Chaoyang District 
100600 Beijing – China 
+86 10 6532 1736 
Beijing.Visa@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in GUANGZHOU 
R&F Center Unit 2, 7th Floor, 10 Huaxia Lu, Zhujiang Xin Cheng 
Tianhe District 
510623 Guangzhou - China 
+86 20 387 723 51 
+86 20 387 723 56 
+86 20 387 723 53 
guangzhou@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in SHANGHAI 
Wu Yi Lu, 127 
200050 Shanghai - China 
+86 21 643 766 28 
+86 21 643 765 79 
+86 21 643 767 72 
+86 21 643 770 41 
Shanghai.Visa@diplobel.fed.be

 

Als u in Mongolië woont

Als u een visum kort verblijf (maximaal 90 dagen, type C-Schengen) wil aanvragen, gelieve u te richten tot de Ambassade van Duitsland in Ulan Bator die België vertegenwoordigt in deze materie.

Voor inlichtingen over hun adres, de openingsuren en andere praktische modaliteiten, kunt u terecht op de visapagina van hun website.

De vertegenwoordiging in visumzaken betreft alleen Schengen Visa (maximumverblijf van 90 dagen). Visumaanvragen die voorafgaan aan een langer verblijf in België (bv. huwelijk in België, samenwoonst,…) kunnen niet behandeld worden door de Duitse Ambassade, maar moeten steeds ingediend worden in het Visa Application Center in Beijing.

Als u een visum voor lang verblijf nodig heeft (langer dan 90 dagen, type D, Belgisch), gelieve dan uw aanvraag in te dienen op het Visa Application Center in Beijing

 

Grenscontrole

Gelieve deze mededeling in acht te nemen.

 

Na aankomst in België/Schengen-zone

Het Consulaat-Generaal en de Ambassade zijn niet competent om migratiezaken te reguleren nadat u bent gearriveerd in België. Indien u uw visum wilt verlengen, een verloren visum wilt vervangen of het type van visum dat u nodig heeft wilt wijzigen, moet u de Belgische immigratiedienst contacteren. Contactinformatie kan gevonden worden op www.dofi.fgov.be.

 

Wat kunt u doen in het geval dat uw visum geweigerd werd?

Bij weigering van een visum wordt de aanvrager schriftelijk genotifieerd over de redenen van de weigering.

De weigeringsbrief wordt opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits, afhankelijk van de taalvoorkeur die bij de aanvraag werd gegeven.

Aangezien de beslissing tot weigering niet wordt gemaakt door het Consulaat-Generaal of de Ambassade maar door de Belgische immigratiedienst, zijn het Consulaat-Generaal en de Ambassade niet competent om op eender welke wijze (aan het loket, telefonisch of schriftelijk) verdere informatie te verschaffen over redenen van de weigering.

De aanvrager heeft het recht in beroep te gaan tegen de weigering bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten of om opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Consulaat-Generaal of de Ambassade.

 

Documenten

Verwerking van uw gegevens