Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Visum voor België

Visum voor België

Voor algemene informatie aangaande visums voor België verwijzen we u graag door naar de website van onze outsouring partners (Visa Applications Centre) VFS.

Indien u reeds een visum heeft aangevraagd bij het Visa Application Centre kunt u de status van uw aanvraag op elk moment raadplegen met de Visa Application Tracker Service op de website van VFS.

Behandelingstermijn van een visumaanvraag ingediend door een kandidaat-student

De kandidaat-student wordt aangeraden zijn visumaanvraag zo vroeg mogelijk en idealiter vóór vrijdag 29 juli 2022 in te dienen.

Rekening houdend met het feit dat de einddatum voor inschrijving in alle instellingen voor hoger onderwijs is vastgelegd op 31 oktober, zou een volledige visumaanvraag dus idealiter vóór 29 juli 2022 moeten worden ingediend.

APS certificaat(voor studenten met de Chinese nationaliteit die hun laatste diploma in China behaald hebben) :  website of “APS”

Gelet op de grote hoeveelheid visumaanvragen die tijdens een korte periode moet worden behandeld, kan de Dienst Vreemdelingenzaken niet garanderen dat een beslissing zal worden genomen op een datum waardoor de kandidaat-student, die zijn visumaanvraag na 29 juli 2022 heeft ingediend, in de gelegenheid wordt gesteld naar België af te reizen en zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs vóór het weekend van 29 & 30 oktober 2022.

Als u behoort tot een van de categorieën die naar België mogen reizen, worden de formaliteiten die u vóór uw reis moet vervullen, gedetailleerd op de website.

Opgelet: Een visum kort verblijf blijft onderworpen aan het voorleggen van garantie tot terugkeer binnen de geldigheidsduur van het visum. De ambassade kan dus steeds bijkomende documenten vragen zoals een bewijs van heen- en terugvlucht.

Maak een afspraak met VFS Global om uw aanvraag in te dienen. 

Brexit

Wie is begunstigde van het terugtrekkingsakkoord en wie niet?

Welke gevolgen heeft dit voor gezinsleden van een VK-onderdaan die een Schengenvisum nodig hebben?

Op de volgende link vindt u de antwoorden op uw vragen: https://dofi.ibz.be/nl/themes/brexit

Welke type visum (kort verblijf, lang verblijf)?

Een visum kort verblijf (visa type C) laat u toe op het Schengenterritorium te verblijven voor een periode niet langer dan 3 maanden op een totale periode van 6 maanden, van start gaande vanaf uw eerste aankomst.

Een visum lang verblijf (visa type D) laat u toe in België te verblijven voor een periode langer dan 90 dagen (studenten, onderzoekers, familiehereniging,…).

Nieuwe procedure enkelvoudige vergunning (werk en verblijf) treedt in werking op 1 januari 2019

Vereenvoudiging van de procedure voor onderdanen van derde landen die toestemming vragen om in België te verblijven en te werken (gecombineerde vergunning):

Vanaf 03/01/2019 zullen onderdanen van derde landen die meer dan 90 dagen in België willen werken, via hun werkgever bij het bevoegde Gewest een aanvraag indienen voor een werkvergunning en een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Het bewijs van betaling van de administratieve kosten moet worden ingediend. (De ambassade / het consulaat van België heeft geen rol in dit proces).

Als de werkvergunning en de verblijfsvergunning respectievelijk worden verleend door de regio en de Dienst Vreemdelingenzaken, ontvangt de onderdaan van een derde land een enkel document waarin staat dat hij/zij gemachtigd is om langer dan 90 dagen in België te blijven om te werken.

De procedure "enkelvoudige aanvraag/enkelvoudige vergunning" is niet van toepassing op:

 • onderdanen van derde landen die naar België reizen om minder dan 90 dagen te werken;
 • onderdanen van derde landen die naar België gaan voor andere doeleinden dan werk;
 • au pairs;
 • onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart);
 • werknemers die onderworpen zijn aan een overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66 / EU van 15/05/2014);
 • stagiairs voor het Vlaamse Gewest.

De visumaanvraag wordt alleen ingediend aan het einde van het proces, wanneer de gecombineerde vergunning is verleend. De aanvrager moet een visumaanvraag type D indienen met zijn/haar paspoort en de gecombineerde vergunning en de visumleges betalen in het VFS-centrum waar vingerafdrukken worden verzameld.

Details over de in te dienen documenten: klik hier.

Ga voor meer informatie over de gecombineerde vergunning naar de volgende website.

Implementatie van biometrische visa vanaf 12 oktober 2015

Vanaf 12 oktober 2015 moeten alle aanvragers van een Schengen-visum zich persoonlijk aanbieden om hun biometrische gegevens te laten registreren.

Visumaanvragen zullen veel sneller verwerkt worden door het gebruik van biometrische kenmerken (vingerafdrukken en een digitale foto). Daardoor kunnen visumhouders sneller worden geïdentificeerd en kan identiteitsdiefstal worden bestreden.

De procedure voor het afnemen van vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. De aanvrager hoeft slechts zijn of haar vingers op een digitale vingerscanner te plaatsen. Wanneer binnen 59 maanden een nieuw visum wordt aangevraagd, zijn nieuwe vingerafdrukken niet nodig: deze worden overgenomen van de eerdere aanvraag die in het Visa Information System (VIS) is opgenomen. Na 59 maanden worden de vingerafdrukken uit het systeem verwijderd.

Als een visumhouder aan de buitengrens komt, controleren de grenswachten van de Schengenstaten door middel van het VIS zijn of haar identiteit en de echtheid van het visum. Dit helpt visumfraude te voorkomen doordat snel, veilig en betrouwbaar biometrische controles kunnen plaatsvinden. Bonafide aanvragers, de overgrote meerderheid van de reizigers, kunnen de procedure daardoor sneller doorlopen.

Voor meer informatie over Schengenvisumaanvragen in China, zie http://www.vfsglobal.cn/Belgium/China/. Voor meer informatie over het VIS, klik hier.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag?

Het aanvraagformulier voor een visum voor België dient online ingevuld te worden. Klik hier voor het  formulier (u moet zich eerst online registreren), of ga via de website van onze outsourcing partner VFS

Gelieve de website van  VFS te consulteren om een lijst van noodzakelijke documenten te vinden, afhankelijk van het doel van uw reis naar België. 

Voor zakenreizen/conferenties/beurzen wordt sinds10 augustus 2011 een geharmoniseerde lijst van bewijsdocumenten opgelegd aan visumplichtige personen (C-visa) die in China resideren. Ze is het resultaat van een Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Gelieve de website van VFS te consulteren om een overzichtelijke lijst hiervan te vinden.

Waar uw aanvraag in te dienen?

Als u in China verblijft

De visumaanvragen moeten ingediend worden bij één van onze Visa Application Centers (VAC) die worden uitgebaat door onze outsourcing partner VFS.

Wij hebben op dit moment 15 Visa Application Centers (VAC) in China.

Uw visumaanvraag moet ingediend worden bij het competente VAC op basis van:

 • Het adres ingeschreven in uw “hukou”

Of

 • Uw residentieadres (op basis van een bewijs, een tijdelijke verblijfskaart,…)

NB Houders van een officieel paspoort (dienstpaspoort, diplomatiek of “public affairs”) en familieleden van EU-burgers die onder de Richtlijn 2004/38 vallen, kunnen hun visumaanvraag direct op de competente Visasectie van de Ambassade of een van de Consulaten-Generaal indienen.

Ambassade in Beijing 
3, San Li Tun Dongsan Jie
Chaoyang District 
100600 Beijing – China 
+86 10 6532 1736 
Beijing.Visa@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in GUANGZHOU 
R&F Center Unit 2, 7th Floor, 10 Huaxia Lu, Zhujiang Xin Cheng 
Tianhe District 
510623 Guangzhou - China 
+86 20 387 723 51 
+86 20 387 723 56 
+86 20 387 723 53 
guangzhou@diplobel.fed.be

Consulaat-Generaal in SHANGHAI 
Wu Yi Lu, 127 
200050 Shanghai - China 
+86 21 643 766 28 
+86 21 643 765 79 
+86 21 643 767 72 
+86 21 643 770 41 
Shanghai.Visa@diplobel.fed.be

 

Als u in Mongolië woont

Als u een visum kort verblijf (maximaal 90 dagen, type C-Schengen) wil aanvragen, gelieve u te richten tot het Visa Application Center dat bevoegd is voor visumaanvragen voor de Ambassade van Duitsland in Ulaanbaatar. De Ambassade van Duitsland in Mongolië vertegenwoordigt België in deze materie.

Voor inlichtingen over de openingsuren en andere praktische modaliteiten, kunt u terecht op de visapagina van de website.

telefoonnummer: 70100066

email: info.demn@vfshelpline.com

Germany Visa Application Center - ULAANBAATAR 

1st Floor, 37/1 apartment (SN Tower), Mahatma Gandhi Street, 

Khan-Uul District, Ulaanbaatar, Mongolia 

De vertegenwoordiging in visumzaken betreft alleen Schengen Visa (maximumverblijf van 90 dagen). Visumaanvragen die voorafgaan aan een langer verblijf in België (bv. huwelijk in België, samenwoonst,…) kunnen niet behandeld worden door de Duitse Ambassade, maar moeten steeds ingediend worden in het Visa Application Center in Beijing.

Als u een visum voor lang verblijf nodig heeft (langer dan 90 dagen, type D, Belgisch), gelieve dan uw aanvraag in te dienen op het Visa Application Center in Beijing. 

 

Grenscontrole

Gelieve deze mededeling in acht te nemen.

 

Na aankomst in België/Schengen-zone

Het Consulaat-Generaal en de Ambassade zijn niet competent om migratiezaken te reguleren nadat u bent gearriveerd in België. Indien u uw visum wilt verlengen, een verloren visum wilt vervangen of het type van visum dat u nodig heeft wilt wijzigen, moet u de Belgische immigratiedienst contacteren. Contactinformatie kan gevonden worden op https://dofi.ibz.be/nl/.

 

Wat kunt u doen in het geval dat uw visum geweigerd werd?

Bij weigering van een visum wordt de aanvrager schriftelijk genotifieerd over de redenen van de weigering.

De weigeringsbrief wordt opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits, afhankelijk van de taalvoorkeur die bij de aanvraag werd gegeven.

Aangezien de beslissing tot weigering niet wordt gemaakt door het Consulaat-Generaal of de Ambassade maar door de Belgische immigratiedienst, zijn het Consulaat-Generaal en de Ambassade niet competent om op eender welke wijze (aan het loket, telefonisch of schriftelijk) verdere informatie te verschaffen over redenen van de weigering.

De aanvrager heeft het recht in beroep te gaan tegen de weigering bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten of om opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Consulaat-Generaal of de Ambassade.

Documenten

 • Voor visumaanvragen ingediend via VFS klik hier
 • Voor officiële visumaanvragen korte duur ingediend via de Ambassade: 
  NL
  FR
  EN   
 • Voor officiële visumaanvragen lange duur ingediend via de Ambassade: 
  NL
  FR
  EN
      
 • Medisch attest: NL - FR - EN
   
 • Lijst van goedgekeurde ziekenhuizen

  Wegens de huidige sanitaire situatie in Nanjing en Shanghai zijn de ziekenhuizen in deze steden tijdelijk gesloten. Gelieve hun website te raadplegen of hen telefonisch te contacteren om u te informeren over eventuele wijzigingen.

  Compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans ces villes, les hôpitaux de Nanjing et de Shanghai sont temporairement fermés. Veuillez consulter leurs sites internet ou les contacter par téléphone pour tout changement.

  Considering the current health situation in these cities, the hospitals in Nanjing and Shanghai are temporarily closed. Please check their websites or contact them by phone for any changes.

 • Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf vanaf 26/05/2022 - D
Verwerking van uw gegevens