Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

De Ambassade/het Consulaat-generaal is niet bevoegd dit attest uit te reiken.

Voor de periodes van verblijf in België, gelieve zich te wenden tot:
FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Fax: +32 2 542 72 96

met volgende verplichte gegevens:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw handtekening
  • de reden van uw aanvraag
  • Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij

Voor de periodes van verblijf in andere landen, raadpleeg de bevoegde nationale overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.