Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

De Ambassade/het Consulaat-generaal is niet bevoegd dit attest uit te reiken.

Voor de periodes van verblijf in België, gelieve zich te wenden tot:
FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Fax: +32 2 542 72 96

met volgende verplichte gegevens:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • uw handtekening
  • de reden van uw aanvraag
  • Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij

Voor de periode van verblijf in China, richt u tot de lokale politie.

Om een bewijs van goed gedrag en zeden (无犯罪记录证明) van China te bemachtigen, moet u zich wenden tot een Entry and Exit Reception of the Public Security Bureau (公安分局出入境接待大厅). U moet de volgende documenten met zich meebrengen:

  • Paspoort (zowel uw oud als actueel)
  • Inschrijvingsbewijs van de lokale politie
  • Een aanvraagformulier (in het Chinees, ter plaatse te verkrijgen)

Eens het kantoor de documenten ontvangen heeft, kan u na 5 dagen het bewijs van goed gedrag en zeden ophalen. Klik hier voor een lijst van lokale Entry and Exit Receptions in Beijing.

Voor de periodes van verblijf in andere landen, raadpleeg de bevoegde nationale overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.