Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Identiteitskaarten (eID en Kids-ID)

Identiteitskaarten (eID en Kids-ID)

Elektronische Identiteitskaart (eID)

Vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden, kan iedere Belg die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregister van de Ambassade van België in Peking of van het Consulaat generaal van België in Shanghai of in Guangzhou er een identiteitskaart aanvragen.

Voor de jongere kinderen: zie "Kids-ID"  beneden.

1. Geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:
 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

2. Prijs

Gelieve de geldende consulaire tarieven te raadplegen.

3. Elektronische ondertekeningen en certificaten

Elektronische identiteitskaarten afgeleverd in Peking, Guangzhou en Shanghai kunnen ter plaatse geactiveerd worden, of in een Belgische gemeente. Hiervoor moet u in het bezit zijn van uw PIN/PUK-code die u ontvangt zult hebben. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis. Na activatie kunt u zich  online en op een veilige manier op bepaalde websites identificeren en elektronische documenten te ondertekenen. Hiervoor heeft u een kaartlezer nodig. Deze kaartlezer kan u gemakkelijk online kopen wereldwijd. Meer informatie over welke types kaartlezer geschikt zijn vindt u hier.

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart: https://www.eid.belgium.be/nl.

4. Wordt uw adres vermeld op uw eID ?

De eIDs afgeleverd door de Ambassade in Beijing of de Consulaat generaal in Shanghai of in Guangzhou vermelden niet uw adres op de eID zelf noch wordt uw adres vermeld op de chip van uw eID (zelfs indien u de elektronische certificaten geactiveerd hebt). Alleen maar de naam van de Ambassade of de Consulaat waarbij u ingeschreven bent zal vermeld worden in de afdeling “adres”.

Indien u een officieel Belgisch document nodig hebt teneinde van het bevestiging van uw adres (bvb. voor een bank) kunt u een aanvraag indienen bij de Ambassade in Peking of de Consulaat in Shanghai of in Guangzhou waarbij u ingeschreven bent om een "Consulair Attest van Woonst" te verkrijgen.

5. Verkrijging

Het bekomen van een nieuwe identiteitskaart kan 6 à 8 weken duren.

        5.1 Aanvraag

U kan uw aanvraag ofwel in persoon (of per volmacht), ofwel per brief indienen.

Voor te leggen documenten voor een identiteitskaartaanvraag zijn:

 • Het Aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan op het computer ingevuld worden of schriftelijk in hoofdletters en met zwarte pen. binnen het voorbestemd vakje te tekenen zonder overschrijding. Gelieve het papierformulier te willen voorleggen, de elektronische versie wordt niet aanvaard.
 • 1 recente pasfoto met melding van naam op de achterkant (niet kleven op het aanvraagformulier) (formaat 45x35 mm, witte achtergrond). Die pasfoto moet aan de normen voldoen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • De betaling voor een identiteitskaart
 • Indien van toepassing, uw huidige identiteitskaart of een kopie (uw huidige identiteitskaart zal ingetrokken worden bij afgifte van de nieuwe identiteitskaart)

        5.2 Afhaling

U kunt uw identiteitskaart ofwel in persoon afhalen (of per volmacht) ofwel per brief laten opsturen.

Indien u uw identiteitskaart persoonlijk afhaalt op de Ambassade/ het Consulaat generaal krijgt u tegelijk uw eID en haar PUK code.  Uw eID blijft 3 maanden beschikbaar op de Ambassade/het Consulaat generaal en wordt dan vernietigd.

Indien u het opsturen per post verkiest en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid zal de Ambassade/het Consulaat generaal  twee aparte verzendingen organiseren: de eerste voor de enveloppe met uw PUK code en de tweede voor de identiteitskaart zelf (ze mogen niet in eenzelfde verzending opgestuurd worden). Deze twee verzendingen worden per expres koerier gedaan en de onkosten zijn ten uwe last.

6. Herdruk van de brief met PIN-PUK-codes

Een herdruk van de codes is mogelijk in geval van verlies van de originele PIN/PUK brief.

Om een herdruk te bekomen kunt u:

7. Diefstal/Verlies van eID

In geval van diefstal/verlies van uw identiteitskaart : zie het onderdeel « Wat te doen bij verlies of diefstal van uw paspoort/identiteitskaart?” op deze website.

 

Elektronische identiteitskaart voor kinderen (Kids-ID)

De ouders van een Belgisch kind jonger dan 11 jaar en 9 manden dat ingeschreven staat in de consulaire bevolkingsregister van de Ambassade van België in Peking of van de Consulaat generaal van België in Shanghai of in Guangzhou mogen een elektronisch identiteitskaar voor het kind (Kids-ID) voor aanvragen.

Voor kinderen ouder dan 11 jaar en 9 manden : zie "Electronische identiteitskaart (eID)" boven.

1. Geldigheid

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere land of na terugkeer naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

2. Prijs

Gelieve de geldende consulaire tarieven te raadplegen.

3. Beveiligde digitale aanmelding

Een Kids-ID met certificaten laat  toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder. De Kids-ID die in Beijing, Guangzhou en Shanghai afgegeven worden kunnen slechts geactiveerd worden in een Belgische gemeente (of in een van de volgende ambassades en consulaten:  (of in een van de volgende ambassades en consulaten: Abu Dhabi, Alicante, Ankara, Barcelona, Berlijn, Bern, Casablanca, Den Haag, Istanbul, Marseille, Lissabon, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, Rabat, Rome of Tenerife). Hiervoor zult u de ontvangen PUK en PIN codes nodig hebben. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

5. Verkrijging

Het bekomen van een nieuwe identiteitskaart duurt gemiddeld 6 à 8 weken.

         5.1 Aanvraag

U kan uw aanvraag ofwel in persoon (of per volmacht), ofwel per brief indienen.

Voor te leggen documenten voor een identiteitskaartaanvraag zijn:

 • Het Aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kan op het computer ingevuld worden of schriftelijk in hoofdletters en met zwarte pen. binnen het voorbestemd vakje te tekenen zonder overschrijding. Gelieve het papierformulier te willen voorleggen, de elektronische versie wordt niet aanvaard.
 • 1 recente pasfoto met melding van naam op de achterkant (niet kleven op het aanvraagformulier) (formaat 45x35 mm, witte achtergrond). Die pasfoto moet aan de normen voldoen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • De betaling voor een identiteitskaart
 • Indien van toepassing, uw huidige Kids-ID of een kopie (uw huidige KidsID zal ingetrokken worden bij afgifte van de nieuwe identiteitskaart)

 

         5.2 Afhaling

U kunt uw iKids-ID ofwel in persoon (of per volmacht) afhalen ofwel per brief laten opsturen.

Indien u uw Kids-ID persoonlijk (of per volmacht) afhaalt op de Ambassade/ het Consulaat generaal krijgt u tegelijk uw Kids-ID en haar PUK code.  Uw eID blijft 3 maanden beschikbaar op de Ambassade/het Consulaat generaal en wordt dan vernietigd.

Indien u het opsturen per post verkiest en dit onder uw eigen verantwoordelijkheid zal de Ambassade/het Consulaat generaal  twee aparte verzendingen organiseren: de eerste voor de enveloppe met uw PUK code en de tweede voor de Kids-ID zelf (ze mogen niet in eenzelfde verzending opgestuurd worden). Deze twee verzendingen worden per expres koerier gedaan en de onkosten zijn ten uwe last.

6. Herdruk van de brief met PIN-PUK-codes

Een herdruk van de codes is mogelijk in geval van verlies van de originele PIN/PUK brief.

Om een herdruk te bekomen kunt u:

7. Diefstal/Verlies van Kids-ID

In geval van diefstal/verlies van uw Kids-ID zie het onderdeel « Wat te doen bij verlies of diefstal van uw paspoort/identiteitskaart?” op deze website.