Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Huwelijk in China

Huwelijk in China

Indien u in China wenst te huwen, dient u van een Belgische overheidsinstantie (Ambassade of Consulaat-Generaal, of uw Belgische gemeente) een bewijs van burgerlijke staat te verkijgen.

Dit bewijs van burgerlijke staat dient te vermelden dat u ongehuwd of gescheiden bent.

Meer informatie vindt u in deze fiche.