Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Hoe zich laten inschrijven/registreren?

Hoe zich laten inschrijven/registreren?

Als u van plan bent voor een langere periode in China te blijven, is het raadzaam zich te laten registreren bij de Ambassade of het Consulaat-Generaal. Gelieve volgende documenten over te maken (via mail, post of persoonlijk/derden) voor een geldige inschrijving:

  1. Aanvraagformulier tot inschrijving degelijk ingevuld en ondertekend. Opgelet: voor minderjarigen is er een apart formulier.
  2. Kopie Belgische identiteitskaart
  3. Kopie Belgisch paspoort en geldig visum voor China
  4. Bewijs van registratie bij een lokaal Chinees politiebureau
  5. Bewijs van afschrijving naar het buitenland (model 8), verkregen bij uw vorig gemeentehuis, indien in uw bezit.
  6. Formulier voor inschrijving als kiezer voor de federale wetgevende kamer en eventueel het volmachtformulier.

Indien u nog niet bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters in België, kunt u deze brief via mail, post of persoonlijk overmaken aan uw gemeente met het verzoek zich te laten schrappen uit hun bevolkingsregisters.

Belgen die elders geregistreerd zijn en zich op korte termijn niet officieel laten inschrijven bij de Ambassade/Consulaat-Generaal worden eveneens verzocht documenten 2, 3, 4 voor te leggen samen met een degelijk ingevulde en ondertekende inlichtingenfiche.

Bepaalde certificaten kunnen enkel afgegeven worden aan Belgen die geregistreerd zijn bij de Ambassade of het Consulaat-generaal in Peking, Guangzhou of Shanghai.

Privacy statement