Ambassade en Consulaten van België in China
Home Diensten Diensten voor Belgen Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)

Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)

Indien u in China wenst te huwen, dient u van een Belgische overheidsinstantie (Ambassade of Consulaat-Generaal) een ‘Attest Geen Huwelijksbeletsel’ (AGHB) te ontvangen.

Meer informatie vindt u in deze fiche, samen met de formulieren keuze van woonplaats en verklaring op eer.

Opmerking: omwille van de authenticiteit van de informatie mogen de verstrekte documenten niet ouder zijn dan 6 maanden.