Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

e-legalisatie

Praktische informatie over e-legalisatie.
  1. Laatst bijgewerkt op

Wat is een elektronische legalisatie?


Elektronische legalisatie is legalisatie in elektronische vorm. Een pdf met de afbeelding van een legalisatiesticker wordt aan een gescand of al elektronisch document toegevoegd. Deze pdf is ondertekend met een elektronische handtekening namens de FOD Buitenlandse Zaken. Op de afbeelding van de sticker staat de scan van de handtekening van de (vice)consul die het document gelegaliseerd heeft en het zegel van de consulaire post.
 

Voorbeeld e-legalisatie

Image
Voorbeeld e-legalisatie


Hoe laat ik een papieren document elektronisch legaliseren?


Het papieren document wordt door het consulaat gescand na analyse van het document en geüpload naar e-legalisatie. Het document wordt dan automatisch toegevoegd aan de elektronische legalisatie.
 

Hoe verkrijgt de aanvrager legalisatie?


Het document wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat bij aanvraag werd vermeld. Als de aanvrager geen e-mailadres heeft, kan hem een ontvangstbewijs worden gegeven met de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn document op de controlesite van LegalWeb
 

Hoe gaat het in de praktijk?


Na ontvangst van de betaling voor de legalisatie, doet de Ambassade/het Consulaat-Generaal het volgende:

  1. Het document wordt gecontroleerdgescand en vervolgens elektronisch ondertekend door de (vice) consul
  2. Het zegel van de consulaire post en de handtekening van de (vice) consul worden op elektronische wijze op de legalisatie aangebracht.
  3. Evenals een unieke QR-code onderaan de elektronische legalisatie
  4. Het originele papieren document wordt aan de burger overhandigd. Er is niets toegevoegd aan het originele papieren document.
  5. De elektronische legalisatie wordt per e-mail naar de burger gestuurd of een ontvangstbewijs werd hem overhandigd met daarop de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn document op de controlesite van LegalWeb
  6. De burger kan zijn elektronische legalisatie raadplegen op LegalWeb en downloaden, bewaren of doorsturen naar een derde.
  7. De Belgische overheid kan de legalisatie raadplegen en controleren op LegalWeb door gebruik te maken van het dossiernummer (vermeld op de bon) of door gebruik te maken van het legalisatiecontrolenummer.

Buitenlandse documenten bestemd voor België worden elektronisch gelegaliseerd. Er zit geen sticker meer op het papieren document.

Buitenlandse documenten die bestemd zijn voor een ander land dan België (bv. ouderlijke toestemming) kunnen elektronisch én met een sticker gelegaliseerd worden.

Controleer eerst of de buitenlandse ambassade of het consulaat elektronische legalisatie aanvaardt.