Uittreksel uit het strafregister

 1. Last updated on

De Ambassade/het Consulaat-generaal is niet bevoegd dit attest uit te reiken.

Voor de periodes van verblijf in België, gelieve zich te wenden tot:
FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be
Fax: +32 2 542 72 96

met volgende verplichte gegevens:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag
 • Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij

Voor de periode van verblijf in China

Gelieve voor het bekomen van een uittreksel goed gedrag en zeden (无犯罪记录证明) contact op te nemen met :

 • Beijing: Entry and Exit Administration of the Public Security Bureau (公安分局出入境接待大厅).
 • Shanghai: Entry and Exit Administration of the Public Security Bureau (公安分局出入境接待大厅).
 • Guangzhou: lokale politiebureau (公安局派出所)
 • Andere steden: gelieve te verifiëren met de lokale autoriteiten.

Bekijk hieronder een lijst van lokale Entry and Exit Administrations in Beijing.

Raadpleeg de lijsten hieronder van bevoegde notarisbureaus volgens jurisdictie in Beijing, Shanghai en Guangzhou.

Voor de periodes van verblijf in andere landen

Raadpleeg de bevoegde nationale overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.