Huwelijk in China

  1. Last updated on

Als u in China wilt trouwen, moet u van een Belgische overheidsinstantie (Ambassade of Consulaat-Generaal, of uw Belgische gemeente) een bewijs van burgerlijke staat verkijgen. Dit bewijs van burgerlijke staat moet vermelden dat u ongehuwd of gescheiden bent.

Meer informatie vindt u in deze fiche.